February, 2013

now browsing by month

 

Hình Đón Giao Thừa và Chúc Tết 2013

DSC_4206  DSC_4164 DSC_4160 DSC_4158 DSC_4157   DSC_4145 DSC_4144 DSC_4143 DSC_4142 DSC_4135 DSC_4134 DSC_4130 DSC_4127 DSC_4125DSC_4107 DSC_4109 DSC_4110 DSC_4104 DSC_4105 DSC_4123 DSC_4124 DSC_4121 DSC_4175             DSC_4179

DSC_4191 DSC_4199 DSC_4196 DSC_4174             DSC_4165

DSC_4168 DSC_4166 DSC_4152 DSC_4151 DSC_4150             DSC_4149

DSC_4089              DSC_4091

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 2/2


Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 1/2


Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 2/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 1/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Cắt Băng Khánh Thành Thiền Viện

Hinh Hoa Thuong

Do lòng mong cầu học Phật Pháp và tu tập theo đường lối tu thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, một nhóm Phật tử ở Oklahoma đã gởi thỉnh nguyện thư về Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2003 để xin thành lập một Đạo Tràng mới ở tiểu bang Oklahoma. Đồng thời xin một số chư tăng để hướng dẫn và điều hành công việc Phật sự. Đáp lại lời thỉnh cầu nói trên, vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, Thầy Thư ký của Thiền Viện Trúc Lâm  báo tin Hòa Thượng đã hoan hỷ cho phép thành lập Đạo Tràng mới đặt tên là Chánh Pháp, đồng thời Hòa Thượng tái bổ nhiệm Thầy Thích Thông Triết sang  hướng dẫn cho hật tử tại tiểu bang.

Tháng 4/2004 Hòa Thượng Viện Trưởng  Thiền Viện Trúc Lâm,  đã cho phép Thầy Thích Trúc Thái Bảo về Đạo Tràng Chánh Pháp, Oklahoma City, để phụ giúp Thầy Trụ Trì trong công việc hoằng pháp ở Mỹ. Do nhu cầu sinh hoạt của Phật tử càng đông, chổ sinh hoạt hiện tại không đủ điều kiện, Thầy Thông Triết cùng các Phật tử đã đi tìm đất để có nơi rộng rãi cho Phật tử sinh hoạt.

Trong tháng 7/ 2004, sau gần một năm đi tìm địa điểm mới cho Đạo Tràng để lập Thiền Viện, hội đủ nhân duyên, Đạo Tràng đã tìm được khu đất 5 acres với căn nhà 1730sqft , ở địa chỉ  2021 NE 115th Street, Oklahoma City, OK 73131. Địa điểm này gần trục lộ I 35, 235 và Turnpike, nơi đây rất yên tĩnh, có nhiều  cây. Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử rất hoan hỷ khi tìm được miếng đất này. Đồng thời Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử đã trình lên Hòa Thượng Trúc Lâm phật sự của Đạo Tràng và cung thỉnh Hòa Thượng  sang chứng minh  lễ Khánh Thành sau khi Thiền Đường xây dựng  xong và được Hòa Thượng hứa khả .

Với  sự cho phép của Hòa Thượng, từ đây Đạo Tràng Chánh Pháp đã có địa điểm mới ở địa chỉ 2021 NE 115th Street , OKC, OK 73131. và đổi tên là Thiền Viện Chánh Pháp.( Chanh Phap Buddhist Meditation Monastery, INC)

 

Cong Thien Vien


Cổng Thiền Viện Chánh Pháp

Sau thời gian xây dựng cũng như lòng nhiệt tâm đóng  góp tài chánh và công sức của các Phật tử  trong và ngoài tiểu bang, ngôi Thiền Đường  trang nghiêm và khung cảnh khang trang tĩnh mịch của Thiền Viện Chánh Pháp ra đời. Và Thiền Viện đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 5 tháng 11 năm 2005 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng  chư Thượng Tọa  ở TV Thường Chiếu,  TV Sơn  Thắng, TV Trúc Lâm( đã thay nhọc Hòa Thượng Trúc Lâm  sang  chứng minh buổi lễ ) và chư Tăng Ni  Phật tử trong và ngoài tiểu bang cùng đến tham dự.

Buổi lễ diễn ra được hoàn mãn tốt đẹp. Đó là nương nhờ ân đức của Hòa Thượng Ân Sư cùng chư Tôn Đức, cũng như lòng nhiệt tâm tu tập và hộ trì Tam Bảo của Phật tử nên Thiền Viện  ngày càng phát triển hơn.

 

Cat bang khanh thanh

Tu Ba Nghiệp (Hòa Thượng Thanh Từ)

Tu Là Chuyển Nghiệp (Thích Thông Triết)

Lich sinh hoạt và Thọ Bát Quan Trai

Lich Sinh Hoạt 2013

Lic_h_sinh hoat_Tho_Bat_Quan_Trai_nam_2013