May, 2013

now browsing by month

 

Thu Moi Tham Du Khoa Tu Ngay 31/5 den 2 /6/2013 – Dai Le Phat Dan 2637

DSC_2942

                                                                              THƯ MỜI

Kính thưa toàn thể quí Đồng Hương và Phật tử,

Do lòng khao khát học Phật pháp của Phật tử trong và ngoài tiểu bang, đồng thời nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2637 Thiền Viện Chánh Pháp sẽ mở khóa tu học Phật Pháp 3 ngày dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thái Siêu cùng chư Tăng ban hoằng pháp tại Hoa Kỳ. Khóa tu học bắt đầu lúc 10:00 AM ngày 31 tháng 5 năm 2013 đến 6:00 PM ngày 02 tháng 6 năm 2013 và cử hành Đại Lễ Phật Đản mừng đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời vào lúc 10:00 sáng Chủ Nhật ngày 02 tháng 6 năm 2013.

 

Kính mong quý Đồng Hương và Phật Tử xa gần sắp xếp thời gian đến tham dự những buổi tu học nói trên cho bước đường tu tập được mãi tăng tiến. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ quý vị cùng gia quyến thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường.

                                                                                     Nam Mô Thường Tin Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                                                              Tỳ Kheo Thích Thông Triết

 

 

                                                                

                                                                     Chương Trình Khóa Tu Học

                                           ngày 31 tháng 5 năm 2013 đến ngày 02 tháng 6 năm 2013

                                          do H.T. Thích Thái Siêu cùng chư Tăng Hoa Kỳ hướng dẫn.

 

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

31/05/2013

01/06/2013

02/06/2013

06:00 AM – 06:30 AM

TọaThiền

Tọa Thiền

Tọa Thiền

06:30 AM – 07:30 AM

Tụng Lăng Nghiêm

Tụng Lăng Nghiêm

Tụng Lăng Nghiêm

07:45 AM – 08:45 AM

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

09:30 AM – 09:45 AM

Tụng Kinh Sám Hối

Đại Lễ Phật Đản

10:30 AM – 11:45 AM

Khai giảng khóa tu học

Thuyết Pháp

Thuyết Pháp

12:00 PM – 01:00 PM

Thọ Trai

Thọ Trai

Thọ Trai

01:00 PM – 01:15 PM

Thiền Hành

Thiền Hành

Thiền Hành

01:15 PM – 02:15 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:30 PM – 03:00 PM

Tọa Thiền

Tọa Thiền

Tất cả Tăng Đoàn trả

lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc

03:15 PM – 04:30 PM

Thuyết Pháp

Thuyết Pháp

05:30 PM – 06:30 PM

Dược thực

Dược thực

Dược Thực

Hoàn Mãn

07:15PM – 08:00 PM

Tụng Kinh Sám Hối

Tụng Kinh Sám Hối

08:15 PM – 09:30 PM

Thuyết Pháp

Thuyết Pháp

10:00 PM

Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

 

Ghi chú:Phật tử phương xa , xin liên lạc về Thiền Viện sẽ có người ra đón tại phi    trường Oklahoma..

–         Phật tử tại tiểu bang và vùng phụ cận có thể ngủ lại Thiền Viện để tham dự khóa lễ tụng kinh Sám Hối và Thiền tọa.

–         Mọi chi tiết ghi danh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Thiền Viện Chánh Pháp( 405)- 478-1818. Hoặc ( 405)-365-9037.

 

Hanh Huong Chiem Bai Thanh Tich Duc Phat Bon Su Thich Ca

photo (5)   photo (4) photo (3)                      548 449    346 331    326 195

Hoang Phap Au Chau ngay 27/3 den 21 thang 5 nam 2013

Chua Phat Quang (18) Chua Phat Quang (39) Chua Phat Quang P2 (16)HoangPhap2013

Le Khanh Thanh Ton Tuong Bo Tat Quan The Am

IMG_8844