January, 2014

now browsing by month

 

Phật Tữ và Hành Tỏi

Xin thầy và đạo hữu cho biết nguyên nhân gì mà nhiều Phật tữ chánh ăn thực vật như hành và tỏi.