July, 2017

now browsing by month

 

Thư Mời Tham Dự Khóa Tu Tại Thiền Viện Chánh Pháp

Kính thưa toàn thể Quý Đồng Hương và Phật tử ,

Do lòng khao khát học Phật pháp của Phật tử tại tiểu bang Oklahoma, Thiền Viện Chánh Pháp sẽ mở  khóa tu học Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của  Hòa Thượng Thích Thái Siêu cùng Tăng đoàn Mỹ Quốc, khóa tu học bắt đầulúc 10:30 AM ngày 18 tháng 8 năm 2017 đến 6:00 PM ngày 20 tháng 8 năm 2017. Và nhân duyên lành này Thiền Viện sẽ làm lễ an vị Tượng Đài Địa Tạng Vương Bồ Tát lộ thiên. Xin xem chương trình đính kèm.

Kính mong quý Đồng Hương và Phật Tử sắp xếp thời gian đến tham dự những buổi  tu học nói trên cho bước đường tu tập được mãi tăng tiến. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ quý vị cùng gia quyến thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường.

Nam Mô Thường Tin Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ Kheo Thích Thông Triết

Chuong Trinh khoa tu HT Thai Sieu