August, 2017

now browsing by month

 

Thư Ngỏ Vu Lan Báo Hiếu- PL 2561

Kính gởi quí Đồng hương và Phật tử,

Cứ mỗi độ tháng bảy, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về trong lòng người con Phật, đó cũng là truyền thống trong Phật giáo. Tri Ân và Báo Hiếu là  bổn   phận mà chúng ta không thể nào quên được. Cha Mẹ là những ân tình sâu đậm,cao quí nhất trong cuộc đời mà thời nào ở đâu cũng luôn được tồn tại và tạo nên những tình cảm thiết tha nhất trong lòng mỗi người chúng ta. Vì không có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì chúng ta không có được như ngày hôm nay:

‘‘ Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ

Gian khổ cuộc đời không gánh nặng hơn Cha’’

Để noi gương Đức Mục Kiền Liên và tỏ lòng nhớ ơn báo hiếu lên hai đấng Song Thân . Mùa Vu Lan Thắng Hội tại Thiền Viện Chánh Pháp được cử hành lúc 10 giờ  sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017. ( nhằm ngày 20 tháng 7 năm Đinh Dậu) theo chương trình sau đây:

                        9:45AM  :             Phật tử vân tập

                        10:00AM :           Khai Mạc Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu –  Hoa hồng cài áo

                        10:30AM :           Ban Huấn Từ Nhân Ngày Vu Lan

                        11:00AM:             Khóa Lễ Tụng Kinh Vu Lan

                        12:00PM:             Cúng Ngọ

                        1:00 PM:              Cúng tiến hương linh

                        1:30 PM:               Hoàn mãn

Thay mặt Thiền Viện, kính mời quí Phật tử và đồng hương sắp xếp thời gian quý báo về tham dự buổi lễ để tưởng nhớ Mùa Vu Lan Thắng Hội và đồng cầu nguyện cho gia đình được an vui, thế giới  luôn hòa bình.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp

Tỳ Kheo Thích Thông Triết

Hình Khóa Tu Thường Niên 2017

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0011 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0025 DSC_0022

DSC_0040 DSC_0053 DSC_0050 DSC_0049 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0086 DSC_0085 DSC_0084

DSC_0096 DSC_0081

Khai Giảng Khóa Tu ngày 18/8/2017

DSC_0097 DSC_0100 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0199

DSC_0202 DSC_0219 DSC_0218 DSC_0205 DSC_0208 DSC_0196 DSC_0208 DSC_0207 DSC_0222 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0088 DSC_0143 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0168

Tu Học Ngày Thứ Bảy 19/8/2017

DSC_0313 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0320 DSC_0323 DSC_0324 DSC_0321 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0356 DSC_0350 DSC_0354 DSC_0352 DSC_0355 DSC_0373 DSC_0377 DSC_0368 DSC_0370 DSC_0372 DSC_0388 DSC_0401 DSC_0392 DSC_0390 DSC_0389 DSC_0408

IMG_7086 DSC_0411 DSC_0417 DSC_0413 DSC_0419 DSC_0445 DSC_0427 DSC_0425 DSC_0437 DSC_0449 DSC_0447 DSC_0451 DSC_0431 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0382 DSC_0394

DSC_0462 DSC_0079 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0073 DSC_0072

Lễ An Vị Tôn Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày 20/08/2017

DSC_0477 DSC_0484 DSC_0481 DSC_0485 DSC_0483 DSC_0489 DSC_0491 DSC_0494 DSC_0115 DSC_0113 DSC_0112 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0267 DSC_0275 DSC_0282 DSC_0284 DSC_0254 DSC_0256 DSC_0272 DSC_0265 DSC_0286 DSC_0381 DSC_0384 DSC_0139 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0132 DSC_0124 DSC_0122 DSC_0120 DSC_0162

Tham Vấn Và Lễ Tạ Pháp ngày 20/08/2017