Archives

now browsing by author

 

Theo học phật

Con muốn theo học phật thì nén bắt đầu từ đâu? Thiền viện mình có những khoá học hàng tuần không ah? Nếu có làm thế nào để tham gia?

Chào Phật tử,
Trước Phật tử nên tìm băng giảng về căn bản hoặc đọc những sách như “Bước Đầu Học Phật” của Hòa Thượng Thanh Từ viết. Thiền Viện có sinh hoạt mỗi chủ nhật hằng tuần từ 9:30 sáng đến 1 giờ chiều. Quý Thầy mời Phật tử đến tham dự. Chúc Phật tử an vui.

Kính thỉnh Thầy Thích Thông Triết

Kính Thầy,

Như Thầy đã hứa với đạo tràng Ưu Đàm chúng con Thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2015, sau khi thuyết giảng chùa Phổ Quang Las Vegas thứ Ba (3/11/2015) thầy sẽ quang lâm chùa Ưu Đàm chúng con ngày hôm sau tức thứ Tư để ban cho Phật tử chúng con mọt thời Pháp. Mấy lâu nay chúng con đã điện thoại xin thầy xác nhận lại, nhưng không được hồi âm. Hôm nay chúng con xin thưa thỉnh thầy confirm cho đạo tràng chúng con để chúng con loan báo Phật tử vân tập về chùa. Xin Cám ơn thầy.
Kính chúc thầy thân tâm an lac, Phật sự được viên mãn.

Con : Tâm Thai, thư ký chùa Ưu Đàm, Vegas, NV
Điện thoại chùa: 702-260-0479 / Cell: Thắng Tín: 702-806-3355/ Quảng Tú: 702-273-6662
Email: uudamtemplelv@yahoo.com

Kinh – Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Đại thừa, phước đức vô lượng vô biên.

<Mua kinh – xin nhấn vào đây>

<Nếu mua trên 10 cuốn kinh, nhấn vào đây>

<Đọc kinh – xin nhấn vào đây Phật Thuyết Kinh Vạn Phật >

Tại sao hàng Phật Tử xuất gia dều có họ Thích.

Cầu xin quý vị đạo hữu nào biết được ,xin hoan hỷ chỉ dạy giúp DT voi Cám ơn nhiều lắm .

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 2/2

Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Ngay Hiện Đời 1/2

Thích Thông Triết giảng Tu Ngay Hiện Đời tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 01/01/2012 (video property of www.chuatinhluat.com)

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 2/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Thích Thông Triết – Tu Là Sạch Nghiệp 1/2

Thích Thông Triết giảng Tu Là Sạch Nghiệp tại chùa Tịnh Luật vào diệp Thọ Bát Tháng 12/02/2012

Cắt Băng Khánh Thành Thiền Viện

Hinh Hoa Thuong

Do lòng mong cầu học Phật Pháp và tu tập theo đường lối tu thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, một nhóm Phật tử ở Oklahoma đã gởi thỉnh nguyện thư về Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2003 để xin thành lập một Đạo Tràng mới ở tiểu bang Oklahoma. Đồng thời xin một số chư tăng để hướng dẫn và điều hành công việc Phật sự. Đáp lại lời thỉnh cầu nói trên, vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, Thầy Thư ký của Thiền Viện Trúc Lâm  báo tin Hòa Thượng đã hoan hỷ cho phép thành lập Đạo Tràng mới đặt tên là Chánh Pháp, đồng thời Hòa Thượng tái bổ nhiệm Thầy Thích Thông Triết sang  hướng dẫn cho hật tử tại tiểu bang.

Tháng 4/2004 Hòa Thượng Viện Trưởng  Thiền Viện Trúc Lâm,  đã cho phép Thầy Thích Trúc Thái Bảo về Đạo Tràng Chánh Pháp, Oklahoma City, để phụ giúp Thầy Trụ Trì trong công việc hoằng pháp ở Mỹ. Do nhu cầu sinh hoạt của Phật tử càng đông, chổ sinh hoạt hiện tại không đủ điều kiện, Thầy Thông Triết cùng các Phật tử đã đi tìm đất để có nơi rộng rãi cho Phật tử sinh hoạt.

Trong tháng 7/ 2004, sau gần một năm đi tìm địa điểm mới cho Đạo Tràng để lập Thiền Viện, hội đủ nhân duyên, Đạo Tràng đã tìm được khu đất 5 acres với căn nhà 1730sqft , ở địa chỉ  2021 NE 115th Street, Oklahoma City, OK 73131. Địa điểm này gần trục lộ I 35, 235 và Turnpike, nơi đây rất yên tĩnh, có nhiều  cây. Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử rất hoan hỷ khi tìm được miếng đất này. Đồng thời Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử đã trình lên Hòa Thượng Trúc Lâm phật sự của Đạo Tràng và cung thỉnh Hòa Thượng  sang chứng minh  lễ Khánh Thành sau khi Thiền Đường xây dựng  xong và được Hòa Thượng hứa khả .

Với  sự cho phép của Hòa Thượng, từ đây Đạo Tràng Chánh Pháp đã có địa điểm mới ở địa chỉ 2021 NE 115th Street , OKC, OK 73131. và đổi tên là Thiền Viện Chánh Pháp.( Chanh Phap Buddhist Meditation Monastery, INC)

 

Cong Thien Vien


Cổng Thiền Viện Chánh Pháp

Sau thời gian xây dựng cũng như lòng nhiệt tâm đóng  góp tài chánh và công sức của các Phật tử  trong và ngoài tiểu bang, ngôi Thiền Đường  trang nghiêm và khung cảnh khang trang tĩnh mịch của Thiền Viện Chánh Pháp ra đời. Và Thiền Viện đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 5 tháng 11 năm 2005 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng  chư Thượng Tọa  ở TV Thường Chiếu,  TV Sơn  Thắng, TV Trúc Lâm( đã thay nhọc Hòa Thượng Trúc Lâm  sang  chứng minh buổi lễ ) và chư Tăng Ni  Phật tử trong và ngoài tiểu bang cùng đến tham dự.

Buổi lễ diễn ra được hoàn mãn tốt đẹp. Đó là nương nhờ ân đức của Hòa Thượng Ân Sư cùng chư Tôn Đức, cũng như lòng nhiệt tâm tu tập và hộ trì Tam Bảo của Phật tử nên Thiền Viện  ngày càng phát triển hơn.

 

Cat bang khanh thanh