Cắt Băng Khánh Thành Thiền Viện

Hinh Hoa Thuong

Do lòng mong cầu học Phật Pháp và tu tập theo đường lối tu thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, một nhóm Phật tử ở Oklahoma đã gởi thỉnh nguyện thư về Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2003 để xin thành lập một Đạo Tràng mới ở tiểu bang Oklahoma. Đồng thời xin một số chư tăng để hướng dẫn và điều hành công việc Phật sự. Đáp lại lời thỉnh cầu nói trên, vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, Thầy Thư ký của Thiền Viện Trúc Lâm  báo tin Hòa Thượng đã hoan hỷ cho phép thành lập Đạo Tràng mới đặt tên là Chánh Pháp, đồng thời Hòa Thượng tái bổ nhiệm Thầy Thích Thông Triết sang  hướng dẫn cho hật tử tại tiểu bang.

Tháng 4/2004 Hòa Thượng Viện Trưởng  Thiền Viện Trúc Lâm,  đã cho phép Thầy Thích Trúc Thái Bảo về Đạo Tràng Chánh Pháp, Oklahoma City, để phụ giúp Thầy Trụ Trì trong công việc hoằng pháp ở Mỹ. Do nhu cầu sinh hoạt của Phật tử càng đông, chổ sinh hoạt hiện tại không đủ điều kiện, Thầy Thông Triết cùng các Phật tử đã đi tìm đất để có nơi rộng rãi cho Phật tử sinh hoạt.

Trong tháng 7/ 2004, sau gần một năm đi tìm địa điểm mới cho Đạo Tràng để lập Thiền Viện, hội đủ nhân duyên, Đạo Tràng đã tìm được khu đất 5 acres với căn nhà 1730sqft , ở địa chỉ  2021 NE 115th Street, Oklahoma City, OK 73131. Địa điểm này gần trục lộ I 35, 235 và Turnpike, nơi đây rất yên tĩnh, có nhiều  cây. Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử rất hoan hỷ khi tìm được miếng đất này. Đồng thời Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử đã trình lên Hòa Thượng Trúc Lâm phật sự của Đạo Tràng và cung thỉnh Hòa Thượng  sang chứng minh  lễ Khánh Thành sau khi Thiền Đường xây dựng  xong và được Hòa Thượng hứa khả .

Với  sự cho phép của Hòa Thượng, từ đây Đạo Tràng Chánh Pháp đã có địa điểm mới ở địa chỉ 2021 NE 115th Street , OKC, OK 73131. và đổi tên là Thiền Viện Chánh Pháp.( Chanh Phap Buddhist Meditation Monastery, INC)

 

Cong Thien Vien


Cổng Thiền Viện Chánh Pháp

Sau thời gian xây dựng cũng như lòng nhiệt tâm đóng  góp tài chánh và công sức của các Phật tử  trong và ngoài tiểu bang, ngôi Thiền Đường  trang nghiêm và khung cảnh khang trang tĩnh mịch của Thiền Viện Chánh Pháp ra đời. Và Thiền Viện đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 5 tháng 11 năm 2005 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng  chư Thượng Tọa  ở TV Thường Chiếu,  TV Sơn  Thắng, TV Trúc Lâm( đã thay nhọc Hòa Thượng Trúc Lâm  sang  chứng minh buổi lễ ) và chư Tăng Ni  Phật tử trong và ngoài tiểu bang cùng đến tham dự.

Buổi lễ diễn ra được hoàn mãn tốt đẹp. Đó là nương nhờ ân đức của Hòa Thượng Ân Sư cùng chư Tôn Đức, cũng như lòng nhiệt tâm tu tập và hộ trì Tam Bảo của Phật tử nên Thiền Viện  ngày càng phát triển hơn.

 

Cat bang khanh thanh