KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2639

 

Kính thưa Quý Phật tử và Đồng hương

Hằng năm đến ngày Phật Đản, tất cả những người con Phật khắp nơi trên thế giới, đều hân hoan chào đón mừng ngày Đản Sanh của dấng Từ Phụ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đã tìm ra ánh sang giác ngộ và chỉ dạy con đường giải thoát cho chúng ta, qua Tam Tạng giáo điển. Ngài cũng đã từng tuyên bố: “ Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.”

Để tri ân long đại bi của đấng cha lành trong ba cõi, Thiền Viện Chánh Pháp sẽ cử hành Đại Lễ Phật Đản và Lễ Tắm Phật vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 21 tháng 4 năm Ất Mùi). Kính mời Quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ dành chút ít thời gian quý báu, cùng về tham dự đại lễ. Kính chúc Quý Phật tử và đồng hương  phước huệ luôn tăng trưởng. Mọi việc đều thành tựu như nguyện. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thế giới hòa bình, muôn loại chúng sanh đều sống trong an lạc.

Sau đây là chương trình buổi lễ:

10:15 AM – 10:30 AM         Phật Tử Vân Tập

10:30 AM – 11:00 AM         Khóa Lễ Kính Mừng Phật Đản

11:00 AM – 11:15 AM          Lễ Tắm Phật

11:15 AM- 12:00 PM           Thuyết Pháp

12:00 PM – 1:00 PM            Thọ Trai

2:00 PM                              Hoàn Mãn

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Tỳ Kheo Thích Thông Triết

(Bài Kế) »