Lịch Sinh Hoạt Tu Học và Thọ Bát Quan Trai 2017

Thứ Bảy 18 tháng 02 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 19 tháng 02 năm 2017

Thứ Bảy 25 tháng 03 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 20 tháng 03 năm 2017

Tháng 04 năm 2017 Thầy Trụ Trì đi Hoằng Pháp Á Châu (Thailand, Japan, Korea)

Chủ Nhật ngày 14 tháng 05 năm 2017– Đại Lễ Phật Đản

Thứ Bảy 20 tháng 05 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 21 tháng 05 năm 2017

Thứ Bảy 17 tháng 06 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 18 tháng 06 năm 2017

Thứ Bảy 22 tháng 07 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 23 tháng 07 năm 2017

Thứ Bảy 19 tháng 08 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 20 tháng 08 năm 2017

Chủ Nhật 10 tháng 09 năm 2017- Đại Lễ Vu Lan

Thứ Bảy 23 tháng 09 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 24 tháng 09 năm 2017

Thứ Bảy 21 tháng 10 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 22 tháng 10 năm 2017

Thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 19 tháng 11 năm 2017

Thứ Bảy 16 tháng 12 năm 2017 từ 7:00PM tới 5:00PM 17 tháng 12 năm 2017