MỪNG XUÂN DI LẶC – ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU 2017

thu-moi-tet-2017

Mừng Xuân Đinh Dậu

30 Tết (Thứ Sáu 27/01/2017);13giờ Lễ Hiệp Rước Chư Hương Linh; 20giờ: Lễ Sám Hối cuối năm; 22giờ: Tiệc trà văn nghệ Tất Niên; 0giờ: Khóa lễ đón Giao Thừa.

 Mùng 1 Tết Nguyên Đán (Thứ Bảy 28/01/2017)10giờ: Lễ Vía Đức Phật Di Lặc và Cúng Ngọ Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An; 11giờ:  Lời Chúc Tết đầu năm của Thầy Trụ Trì – Hái Lộc Đầu Năm và Nhận Lì Xì; 12giờ: Hiệp cúng chư hương linh; 19giờ:  Khai Kinh Dược Sư Cầu An (Bắt đầu mỗi tối từ mùng 1 đến Rằm tháng Giêng)

 Mùng 2 Tết (Chủ Nhật 29/01/2017) 9giờ30 Tọa Thiền; 10giờ 30: Khóa Lễ Sám Hối- Cúng Ngọ Cầu Nguyện; 11giờ 15: Thuyết Pháp; 12giờ15: Hiệp Cúng Chư Hương Linh.

  Lễ Thượng Nguyên (Chủ Nhật 12/02/2017)9giờ 30: Tọa Thiền; 10giờ 30: Khóa Lễ Cầu An và Hoàn Kinh Dược Sư; 11giờ 15: Thuyết Pháp; 12giờ 15: Hiệp Cúng Chư Hương Linh.