Phật Tữ và Hành Tỏi

Xin thầy và đạo hữu cho biết nguyên nhân gì mà nhiều Phật tữ chánh ăn thực vật như hành và tỏi.