Tại sao hàng Phật Tử xuất gia dều có họ Thích.

Cầu xin quý vị đạo hữu nào biết được ,xin hoan hỷ chỉ dạy giúp DT voi Cám ơn nhiều lắm .