Theo học phật

Con muốn theo học phật thì nén bắt đầu từ đâu? Thiền viện mình có những khoá học hàng tuần không ah? Nếu có làm thế nào để tham gia?

Chào Phật tử,
Trước Phật tử nên tìm băng giảng về căn bản hoặc đọc những sách như “Bước Đầu Học Phật” của Hòa Thượng Thanh Từ viết. Thiền Viện có sinh hoạt mỗi chủ nhật hằng tuần từ 9:30 sáng đến 1 giờ chiều. Quý Thầy mời Phật tử đến tham dự. Chúc Phật tử an vui.