Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

VulanBanner2013 2

 Thư Mi

 Đi L Vu Lan

 Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 

Kính gởi quí Đồng hương và Phật tử,

Phật dạy: ” Tâm hiếu là tâm Phật

Hạnh hiếu là hạnh Phật.”

Để noi gương Đức Mục Kiền Liên và tỏ lòng nhớ ơn báo hiếu lên hai đấng Song Thân. Mùa Vu Lan Thắng Hội tại Thiền Viện Chánh Pháp được cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 01 tháng 9 năm 2012( nhằm ngày 26 tháng 7 năm Quý Tỵ).

Thay mặt Thiền Viện, kính mời quí Đồng hương và Phật tử sắp xếp thời gian quý báo về tham dự buổi lễ và đồng cầu nguyện cho gia đình được an vui, thế giới  luôn hòa bình.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp

Tỳ Kheo Thích Thông Triết

 

Chương Trình

 Đi L Vu Lan

 

– 9:45 AM     Phật tử vân tập

– 10:00 AM   Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện

  • Giới thiệu thành phần tham dự
  • Lời chào mừng Đại Lễ Vu Lan
  • Cảm tưỡng của các em về công ơn Cha Mẹ
  • Lời huấn từ của Chư Tôn Đức
  • Khóa lễ Vu Lan
  • Lễ Cài hoa hồng
  • Lời cảm tạ

– 12:00 PM  Lễ Cúng Dường Trai Tăng

– 1:00 PM Cúng tiến chư Hương Linh

– 2:00 PM   Hoàn mãn

 

 

 

« (Bài Trước)
(Bài Kế) »