CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU THƯỜNG NIÊN 2018

   

      

Chương trình khóa tu học 27/04 đến 29/04/2018 tại Thiền Viện Chánh Pháp  do H.T. Thích Như Điển cùng Tăng Đoàn Âu Châu và Mỹ Châu hướng dẫn

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

27/4/2018

28/4/2018

29/4/2018

06:00 AM

Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

 08:00AM

Điểm tâm Điểm tâm Điểm tâm

10:00 AM – 11:30 AM

Lễ khai mạc khoá tu(tất cả chư Tôn Đức đều hiện diện) Thuyết Pháp

(Thượng Toạ Thích Hạnh Đức và ĐĐ Thích Viên Giác giảng)

Thuyết Pháp

(Hoà Thượng Phương Trượng, ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Viên Giác, ĐĐ Pháp Trú  giảng)

12:00 PM

Thọ Trai Thọ Trai

Thọ Trai

01:00 PM

Chỉ Tịnh Chỉ Tịnh

Chỉ Tịnh

02:00 PM

Tọa Thiền Tọa Thiền

Tăng Đoàn trả

lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc

03:00 PM – 04:30 PM

Thuyết Pháp

(Hoà Thượng Phương Trượng và ĐĐ Thích Như Tịnh thuyết giảng)

Thuyết Pháp

(Đại Đức Thích Thánh Trí và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng)

 06:00 PM

Dược thực Dược thực

Dược Thực

Hoàn Mãn

07:00 PM

Tụng Kinh Sám Hối

Tụng Kinh Sám Hối

08:00 PM – 09:30 PM

Thuyết Pháp

(Thượng Toạ Thích Hạnh Bảo và ĐĐ Thích Chân Pháp Trú giảng)

Thuyết Pháp

(Thượng Toạ Hạnh Đức và Thượng Toạ Hạnh Bảo giảng)

10:00 PM Chỉ Tịnh Chỉ Tịnh