Thư Ngỏ Vu Lan Báo Hiếu- PL 2561

Kính gởi quí Đồng hương và Phật tử,

Cứ mỗi độ tháng bảy, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về trong lòng người con Phật, đó cũng là truyền thống trong Phật giáo. Tri Ân và Báo Hiếu là  bổn   phận mà chúng ta không thể nào quên được. Cha Mẹ là những ân tình sâu đậm,cao quí nhất trong cuộc đời mà thời nào ở đâu cũng luôn được tồn tại và tạo nên những tình cảm thiết tha nhất trong lòng mỗi người chúng ta. Vì không có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì chúng ta không có được như ngày hôm nay:

‘‘ Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ

Gian khổ cuộc đời không gánh nặng hơn Cha’’

Để noi gương Đức Mục Kiền Liên và tỏ lòng nhớ ơn báo hiếu lên hai đấng Song Thân . Mùa Vu Lan Thắng Hội tại Thiền Viện Chánh Pháp được cử hành lúc 10 giờ  sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017. ( nhằm ngày 20 tháng 7 năm Đinh Dậu) theo chương trình sau đây:

                        9:45AM  :             Phật tử vân tập

                        10:00AM :           Khai Mạc Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu –  Hoa hồng cài áo

                        10:30AM :           Ban Huấn Từ Nhân Ngày Vu Lan

                        11:00AM:             Khóa Lễ Tụng Kinh Vu Lan

                        12:00PM:             Cúng Ngọ

                        1:00 PM:              Cúng tiến hương linh

                        1:30 PM:               Hoàn mãn

Thay mặt Thiền Viện, kính mời quí Phật tử và đồng hương sắp xếp thời gian quý báo về tham dự buổi lễ để tưởng nhớ Mùa Vu Lan Thắng Hội và đồng cầu nguyện cho gia đình được an vui, thế giới  luôn hòa bình.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp

Tỳ Kheo Thích Thông Triết