Thư mời đại lễ Phật Đản 2643

Kính thưa quý Phật tử và Đồng hương, Mùa Phật Đản 2643 lại đến trong niềm hân hoan của người con Phật khắp nơi. Ngày Đản Sinh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Vô Ưu vừa hé nụ Đấng xuất thế ra đời Mang đạo mầu tươi sáng Gieo mầm mới nơi nơi. Thật vậy, Ngài […]