Chương trình khóa tu thường niên 2019

Chương trình khóa tu thường niên 2019

Chương trình khóa tu học 02/08 đến 04/08/2019 tại Thiền Viện Chánh Pháp do H.T. Thích Thái Siêu cùng chư Tăng hướng dẫn       06:00 AM – 06:30 AM Tọa Thiền Tọa Thiền 06:30 AM – 07:30 AM Tụng Lăng Nghiêm Tụng Lăng Nghiêm Tụng Lăng Nghiêm 08:00 AM – 09:00 AM Ăn […]

Thư mời tham dự khóa tu thường niên và đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019

Thư mời tham dự khóa tu thường niên và đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019

Kính thưa toàn thể Quý Đồng Hương và Phật tử, Do lòng khao khát học Phật pháp của Phật tử tại tiểu bang Oklahoma, Thiền Viện Chánh Pháp sẽ mở khóa tu học Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thái Siêu cùng Tăng đoàn Mỹ Quốc, khóa tu học bắt đầu […]