Chương Trình Khóa Tu Thường Niên 2019

Chương trình khóa tu học 02/08 đến 04/08/2019 tại Thiền Viện Chánh Pháp do H.T. Thích Thái Siêu cùng chư Tăng hướng dẫn

06:00 AM – 06:30 AM Tọa Thiền Tọa Thiền
06:30 AM – 07:30 AM Tụng Lăng Nghiêm Tụng Lăng Nghiêm Tụng Lăng Nghiêm
08:00 AM – 09:00 AM Ăn sáng Ăn sáng Ăn sáng
09:15 AM – 09:45 AM Tụng Kinh Sám Hối
10:00 AM – 11:30 AM Khai Giảng Thuyết Pháp
T.T Thích Hạnh Đức
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
12:00 PM – 01:00 PM Thọ Trai Thọ Trai Thọ Trai
01:00 PM – 01:15 PM Thiền Hành Thiền Hành Thiền Hành
01:15 PM – 02:15 PM Chỉ Tịnh Chỉ Tịnh Chỉ Tịnh
02:15 PM – 02:45 PM Tọa Thiền Tọa Thiền Tất cả Tăng Đoàn trả lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc
03:00 PM – 04:30 PM Thuyết Pháp
T.T Thích Hạnh Tuệ
Thuyết Pháp
T.T Thích Thông Triết
05:30 PM – 06:30 PM Dược thực Dược thực Dược Thực Hoàn Mãn
07:00 PM – 07:45 PM Tụng Kinh
Sám Hối
Tụng Kinh
Sám Hối
08:00 PM – 09:30 PM Thuyết Pháp
H.T Thích Thái Siêu
Thuyết Pháp
H.T Thích Thái Siêu
10:00 PM Chỉ Tịnh Chỉ Tịnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *