Thư Xuân 2020

Thư Xuân 2020

Nhân dịp xuân Di Lặc 2020 Thiền Viện Chánh Pháp chúng con thành tâm kính chúc chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành. Kính chúc quý anh, chị, cùng gia quyến năm mới tứ đại điều hoà, thân tâm […]