Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật

Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Nhân loại sắp bước vào thiên niên kỷ mới với một nền văn minh ngày càng rực rỡ. Khoa học hiện đại được xem gần như là vạn năng, phục vụ mọi nhu cầu vật chất trong đời sống của con người. Thế nhưng, con người đã thật […]

Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật

Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ giảng đề tài rất bình dị là: “Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?” Đây là một đề tài có thể nói rất gần với quí Phật tử. Quí Phật tử xét thật kỹ xem […]

Nụ cười bất diêt

Nụ cười bất diêt

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng đức Phật và nụ cười tạm biệt của các Thiền sư khi từ giã cuộc đời. Tại sao bài thuyết pháp đầu tiên […]

Nước có dậy sóng không?

NƯỚC CÓ DẬY SÓNG KHÔNG ?

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Mùa đông năm 1991, tôi ra Vũng Tàu dưỡng bệnh, ở nhờ thất Thích Ca của Quan Âm Phật Ðài. Trước cửa thất nhìn xuống mặt biển có cây Bồ đề sum sê che rợp, râm mát cả thất. Tôi thường ra đứng dưới tàng cây nhìn xuống […]

Phá rừng tre gai

Phá rừng tre gai

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Cuối năm 1992, chúng tôi suy yếu đi Vũng Tàu dưỡng bệnh, ở nhờ nhà của một Phật tử. Chủ nhà vì chúng tôi mới xây cất xong. Nhà nằm trên mảnh đất bằng phẳng, bên cạnh sườn núi đá, dưới chân là biển cả […]

Tất cả pháp không có định

Tất cả pháp không có định

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Mọi con người chúng ta đều mắc phải bệnh cố chấp, muốn cái gì mình yêu thích phải còn như vậy mãi. Mỗi khi những cái đó đổi thay, mình sanh ra đau khổ chán chường, trách tại sao cái đó không giống ngày xưa. […]

Vu lan – Ngày tự tứ

Vu lan – Ngày tự tứ

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan tức ngày Rằm tháng Bảy, trong đạo gọi là ngày tự tứ của chúng Tăng. Tất cả quý Phật tử tụ tập về chùa làm lễ cúng dường chư Tăng và cũng để nghe quý thầy nói về ý nghĩa của […]

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích-ca Mâu- ni (Sàkyàmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ […]

Cuộc đời tương đối mà

Cuộc đời tương đối mà

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ I. MỞ ĐỀ Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh “đòi hỏi tuyệt đối”. Giàu thì muốn mình giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen, đều là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn […]

Tình thương sẽ không còn – khi người ta cần ngon miệng

Tình thương sẽ không còn – khi người ta cần ngon miệng

֎ Hòa Thượng Thích Thanh Từ ֍ Tình thương là cây linh dược trị lành mọi bệnh khổ của chúng sanh. Vậy mà, con người nỡ đang tay bẻ cành chặt nhánh khiến nó sắp lụi tàn. Cũng may! Nó còn sót lại vài cành già và đang nẩy ít chồi non. Mong rằng nhân […]