Hỏi Đáp Phật Tử

Gửi Cho Thiền Viện

Hoá giải oan gia trái chủ 2

Hỏi : A Di Đà Phật. Huynh Trí kinh mến. Em có chị bạn tên là TN, pháp danh : TB.  Ông chồng chị ấy bị

Hoá giải oan gia trái chủ 1

Hỏi  A Di Đà Phật. Chú Trí Kính. Bác gái của con và con gái Bác hiện tại bị một số chư vị oan gia