Ông Ngoại con rất hay về nhập vào dì con, bây giờ thì Gia Đình con phải làm thế nào để ông ngoại con siêu thoát?

Facebook
Twitter

Hỏi

A Di Đà Phật, 

Thưa chú Minh Trí thân kính, 

Hôm nay tại Vantaa, Phần Lan quí đồng tu đã bắt đầu gặp gỡ và tụng trì niệm phật , cũng do nhân duyên chị Hồng Vân có gửi lời chào và xin chú giúp giả đáp 1 vấn đề  như sau và con xin ghi lại chính xác câu hỏi của chị :

” Thưa thầy con muốn hỏi là ông Ngoại con rất hay về nhập vào dì con, bây giờ thì Gia Đình con phải làm thế nào để ông ngoại con siêu thoát ” ?

Rất mong được Chú hoan hỉ chỉ bày cho chị Hồng Vân !!!

Nam Mô A Di Đà Phật, 

Phần Lan 25.11.2012

Kính thư, 

Cháu Trang !

Đáp

Nam Mô A Di Đà Phật

Cháu Trang thân mến:

Nhóm cộng tu:

Trước hết chú chúc mừng các cháu & huynh/đệ thành lập được nhóm niệm Phật cộng tu mới của Phần Lan – Vantaa. Chúc mọi người pháp hỹ sung mãn, luôn sát cánh giúp đở lẫn nhau trong việc tu hành trong Lục Hòa Kính.

Chú để nghị, mỗi lần nhóm họp cộng tu, mọi người cùng nhau đọc 6 điều trong “Lục Hòa Kính”. Bởi lẽ, nếu một đoàn thể cộng tu mà không tuân theo Lục Hòa Kính, sẽ có tranh cải & mâu thuẩn, Phật Bồ-tát & chư Thiên Hộ Pháp không gia trì.

Nhóm công tu nên thiết lập qui tắc để mọi người tuân theo, đây là Giới, nếu tu hành mà không giữ Giới thì sẽ bị hỏng hết.

Lục Hoà Kính :

Thân hòa đồng trụ

Khẩu hòa vô tranh

Ý hòa đồng duyệt

Lợi hòa đồng quân

Giới hòa đồng tu

Kiến hòa đồng giải

(2) Hóa giải Oan Gia Trái Chủ

Trước hết không nên tự nhận người âm này là ông ngoại hay bà con cô bác. Vì oan gia trái chủ thường giả dạng làm người thân để làm cho nạn nhân thương tưởng mà chấp nhận cho ho dựa vào.

Dù người âm này là có thật hay không thật, là thân nhân hay oan gia trái chủ. Nạn nhân nên đối đãi với họ với tâm từ bi, chân thật và không sân giận.

Nên làm lơ không để ý và suy nghĩ đến người âm này nữa. Vì mỗi khi nghĩ nhớ đến người âm là mỗi lần sanh ra nhiều vọng tưởng, sợ hải hay phiền não, tạo nhân duyên cho người âm xâm nhập vào thân. Lại nữa, chẳng nên vội tin là có người âm đang xâm nhập, đôi lúc nó chỉ là vọng tưởng của chính mình. Việc này khó phân biệt lắm …..

Chú kèm theo dưới đây là bài viết chú gửi cho những đồng tu có cùng cảnh ngộ, giúp họ tự cảnh tĩnh, tự niệm Phật giữ tâm thanh tịnh mà thoát khỏi ma chướng / nghiệp chướng. Cháu gửi bài viết cho bạn của cháu để nghiên cứu nha!

Facebook
Twitter

Báo lỗi