Chương trình khóa tu thường niên 2019

Facebook
Twitter
Chương trình khóa tu học 02/08 đến 04/08/2019 tại Thiền Viện Chánh Pháp do H.T. Thích Thái Siêu cùng chư Tăng hướng dẫn
     
06:00 AM – 06:30 AM
Tọa Thiền
Tọa Thiền
06:30 AM – 07:30 AM
Tụng Lăng Nghiêm
Tụng Lăng Nghiêm
Tụng Lăng Nghiêm
08:00 AM – 09:00 AM
Ăn sáng
Ăn sáng
Ăn sáng
09:15 AM – 09:45 AM
Tụng Kinh Sám Hối
 
10:00 AM – 11:30 AM
Khai Giảng
Thuyết Pháp
T.T Thích Hạnh Đức
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
12:00 PM – 01:00 PM
Thọ Trai
Thọ Trai
Thọ Trai
01:00 PM – 01:15 PM
Thiền Hành
Thiền Hành
Thiền Hành
01:15 PM – 02:15 PM
Chỉ Tịnh
Chỉ Tịnh
Chỉ Tịnh
02:15 PM – 02:45 PM
Tọa Thiền
Tọa Thiền
Tất cả Tăng Đoàn trả lời thắc mắc của quý Phật Tử và bế mạc
03:00 PM – 04:30 PM
Thuyết Pháp
T.T Thích Hạnh Tuệ
Thuyết Pháp
T.T Thích Thông Triết
05:30 PM – 06:30 PM
Dược thực
Dược thực
Dược Thực Hoàn Mãn
07:00 PM – 07:45 PM
Tụng Kinh
Sám Hối
Tụng Kinh
Sám Hối
08:00 PM – 09:30 PM
Thuyết Pháp
H.T Thích Thái Siêu
Thuyết Pháp
H.T Thích Thái Siêu
10:00 PM
Chỉ Tịnh
Chỉ Tịnh
Facebook
Twitter

Báo lỗi