Thư mời đại lễ Phật Đản 2643

Facebook
Twitter
Kính thưa quý Phật tử và Đồng hương,
Mùa Phật Đản 2643 lại đến trong niềm hân hoan của người con Phật khắp nơi. Ngày Đản Sinh của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Vô Ưu vừa hé nụ
Đấng xuất thế ra đời
Mang đạo mầu tươi sáng
Gieo mầm mới nơi nơi.
Thật vậy, Ngài đã đem ánh sáng giác ngộ soi sáng cho chúng sanh thoát khỏi những khổ đau của kiếp người qua những lời dạy của Ngài trong Tam Tạng giáo điển.
Để tri ân lòng đại bi của Phật, Thiền Viện Chánh Pháp sẽ cử hành Lễ Phật Đản lần thứ 2643 vào ngày Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi). Kính mời quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ về Thiền Viện tham dự ngày trọng đại này, để đem lại nhiều niềm vui và ích lợi cho chúng ta.
          Sau đây là chương trình buổi lễ:
10:15 AM – 10:30 AM         Phật Tử Vân Tập
10:30 AM – 11:00 AM         Khóa Lễ Kính Mừng Phật Đản
11:00 AM – 11:15 AM         Lễ Tắm Phật
11:15 AM – 12:00 PM         Thuyết Pháp
12:00  PM – 1:00 PM           Thọ Trai – Cúng Chư Hương Linh
            2:00 PM                    Hoàn Mãn
Kính chúc quý Phật tử và đồng hương luôn được an lạc. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thế giới hòa bình, muôn loại chúng sanh đều sống trong niềm an vui hạnh phúc.
Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp
Tỳ Kheo Thích Thông Triết
Facebook
Twitter

Báo lỗi