Thư mời tham dự khóa tu thường niên và đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019

Facebook
Twitter
Kính thưa toàn thể Quý Đồng Hương và Phật tử,
Do lòng khao khát học Phật pháp của Phật tử tại tiểu bang Oklahoma, Thiền Viện Chánh Pháp sẽ mở khóa tu học Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thái Siêu cùng Tăng đoàn Mỹ Quốc, khóa tu học bắt đầu lúc 10:00 AM ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến 6:00 PM ngày 04 tháng 8 năm 2019. Đồng thời mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về trong lòng người con Phật. Để noi gương Đức Mục Kiền Liên và tỏ lòng nhớ ơn báo hiếu lên hai đấng Song Thân, Thiền Viện sẽ cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu lúc 10 giờ sáng ngày 04 tháng 8 năm 2019 (nhằm mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Hợi) Xin xem chương trình đính kèm.   
Kính mong quý Đồng Hương và Phật Tử sắp xếp thời gian đến tham dự những buổi tu học nói trên cho bước đường tu tập được mãi tăng tiến. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ quý vị cùng gia quyến thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường.                        
 Nam Mô Thường Tin Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp
Tỳ Kheo Thích Thông Triết
 
Facebook
Twitter

Báo lỗi