Thư Xuân 2020

Facebook
Twitter
Nhân dịp xuân Di Lặc 2020 Thiền Viện Chánh Pháp chúng con thành tâm kính chúc chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành. Kính chúc quý anh, chị, cùng gia quyến năm mới tứ đại điều hoà, thân tâm thường lạc, cát tường như ý.

 

“Mừng xuân hỷ xả thêm công đức
Đón Tết từ bi bớt não phiền”

Facebook
Twitter

Báo lỗi