Sơ Lược Thành Lập Thiền Viện Chánh Pháp

Facebook
Twitter

I/ Sơ Lược Thành Lập Thiền Viện Chánh Pháp:

Do lòng mong cầu học Phật Pháp và tu tập theo đường lối tu thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, một nhóm Phật tử ở Oklahoma đã gởi thỉnh nguyện thư về Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2003 để xin thành lập một Đạo Tràng  tu theo đường hướng Hòa Thượng, lấy “Phản quan tự kỷ” làm bổn phận chính cho sự tu tập ở tiểu bang Oklahoma. Đồng thời xin một số chư tăng để hướng dẫn và điều hành công việc Phật sự. Đáp lại lời thỉnh cầu nói trên, vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, Hòa Thượng đã hoan hỷ cho phép thành lập Đạo Tràng mới đặt tên là Chánh Pháp, đồng thời Hòa Thượng bổ nhiệm Thầy Thích Thông Triết sang  hướng dẫn cho Phật tử tại tiểu bang.

Tháng 4/2004 Hòa Thượng Viện Trưởng  Thiền Viện Trúc Lâm,  đã cho phép Tăng, Ni ở Thiền Viện Trúc Lâm và Thiền Viện Linh Chiếu về Đạo Tràng Chánh Pháp, Oklahoma City, để phụ giúp Thầy Trụ Trì trong công việc hoằng pháp ở Mỹ. Do nhu cầu sinh hoạt của Phật tử càng đông, chổ sinh hoạt hiện tại không đủ điều kiện, Thầy Thông Triết cùng các Phật tử đã đi tìm đất để có nơi rộng rãi cho Phật tử sinh hoạt.

Trong tháng 7/ 2004, sau gần một năm đi tìm địa điểm mới cho Đạo Tràng để lập Thiền Viện, hội đủ nhân duyên, Đạo Tràng đã tìm được khu đất 5 acres với căn nhà 1730sqft , ở địa chỉ  2021 NE 115th Street, Oklahoma City, OK 73131. Địa điểm này gần trục lộ I 35, 235 và Turnpike, nơi đây rất yên tĩnh, có nhiều  cây. Thầy Trụ Trì cùng các Phật tử rất hoan hỷ khi tìm được miếng đất này.Với  sự cho phép của Hòa Thượng, từ đây Đạo Tràng Chánh Pháp đã có địa điểm mới ở địa chỉ 2021 NE 115th Street , OKC, OK 73131. và đổi tên là Thiền Viện Chánh Pháp. ( Chanh Phap Buddhist Meditation Monastery, INC).

Sau thời gian xây dựng cũng như lòng nhiệt tâm đóng  góp tài chánh và công sức của các Phật tử  trong và ngoài tiểu bang, ngôi Thiền Đường  trang nghiêm và khung cảnh khang trang tĩnh mịch của Thiền Viện Chánh Pháp ra đời. Và Thiền Viện đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 5 tháng 11 năm 2005 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng  chư Thượng Tọa  ở TV Thường Chiếu,  TV Sơn  Thắng, TV Trúc Lâm( đã thay nhọc Hòa Thượng Trúc Lâm  sang  chứng minh buổi lễ ) và chư Tăng Ni  Phật tử trong và ngoài tiểu bang cùng đến tham dự. Buổi lễ diễn ra được hoàn mãn tốt đẹp. Đó là nương nhờ ân đức của Hòa Thượng Ân Sư cùng chư Tôn Đức, cũng như lòng nhiệt tâm tu tập và hộ trì Tam Bảo của Phật tử nên Thiền Viện  ngày càng phát triển hơn.

II/ Thờ Tự và Ý Nghĩa:

Chánh điện có diện tích 1600 sf, bên trong thờ tự đơn giản, nhưng mang đầy đủ ý nghĩa của nhà Thiền. Chính giữa là thờ tượng đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao khoảng 3 feet; tay phải cầm cành hoa sen đưa lên, thuật ngữ trong nhà Thiền gọi là “niêm hoa vi tiếu”. Đây là hình ảnh đặc biệt trong nhà Thiền. Suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, cuối cùng trên hội Linh Sơn, ở giữa hội chúng, đức Phật cầm cành sen đưa lên, hội chúng đều ngơ ngác nhìn, duy chỉ có Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Phật nói: “Ta có Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Nay truyền trao cho Ca Diếp…” Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp liền thấy thẳng bằng cái “thấy biết Phật” (Tri kiến Phật), là kho chánh pháp ngay con mắt, là diệu tâm niết bàn nơi tất cả chúng sanh, là tướng chân thật nhưng không phải có hình tướng như các pháp sanh diệt thế gian; hay nói rõ hơn là bản tâm, là tánh Phật nơi chính mỗi người.. Cành hoa sen năm xưa đức Phật đưa lên trên hội Linh Sơn, Ngài Ca Diếp liền thấy thẳng bằng thấy biết Phật, Phật liền ấn chứng Ngài Ca Diếp làm vị Tổ Thiền tông đầu tiên. Bên trái đức Phật là hình ảnh Bồ tát Văn Thù cỡi Sư tử tượng trưng cho Căn bản trí, là trí tuệ vốn sẵn nơi tất cả chúng sanh. Bên phải là hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho Sai biệt trí, là trí sai biệt đi vào trong dị loại. Sau khi nhận ra căn bản trí, hành giả khởi diệu dụng đi vào đời làm lợi ích chúng sanh. Đó là làm tròn công hạnh Bồ tát để tiến lên quả vị Phật. Ngoài ra còn có quả đại hồng chung nặng 700 kg. Nơi đại hồng chung còn có bài kệ hô chuông: Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ

Trí tuệ lớn bồ đề sanh

Lìa địa ngục thoát vô minh

                                                Nguyện thành Phật độ chúng sanh

Đối diện với đại hồng chung  là quả trống có đường kính hơn 60 cm. Những hồi chuông trống Bát nhã được gióng lên vào những ngày lễ lớn. Đặc biệt bên trong Chánh điện theo hệ thống các Thiền Viện không để thùng Phước sương. Nhìn qua thì đây là một điều dường như bình thường, nhưng đó là việc làm đầy tâm đạo của Hòa thượng Viện trưởng. Ngài kể lại những năm còn ở các Chùa, đến chiều thầy Trụ Trì mở thùng Phước sương ra thì thường thấy trong ấy có những tấm vé số đã hết hạn. Lý do là quý Phật tử vào chùa lễ Phật, một người bỏ tiền vào thùng Phước sương cúng dường, người cùng đi vì nghèo nên không có tiền cúng. Người bạn bỏ tiền vào thùng Phước sương cúng mà mình không cúng thì hơi mặc cảm nên đành lén bỏ những tấm vé số quá hạn vào cho đỡ mất mặt với bạn bè. Phát xuất tận đáy lòng từ, Hòa thượng không cho đặt thùng Phước sương trong Chánh điện. Phật tử đến chùa nếu ai phát tâm muốn cúng thì họ phải tìm hỏi chỗ nơi, quý Thầy Hương đăng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn. Bởi khi tìm hỏi là Phật tử ấy phát tâm mạnh mẽ, cố tâm cúng chứ không phải vì một hình thức gượng gạo nào khác.

III/ Sinh Hoạt:

Chư Tăng Ni hướng dẫn cho Phật tử tu tập vào chủ nhật hàng tuần và mở các lớp hướng dẫn tu thiền cho những người Mỹ.Để  tạo duyên cho các Phật tử muốn tập tu theo đời sống xuất gia. Thiền Viện còn tổ chức thọ Bát Quan Trai mỗi tháng một lần vào thứ bảy chủ nhật đầu tháng và mở khóa tu 4  ngày hàng năm vào tháng năm dương lịch. Ngoài ra nếu có nhu cầu muốn tìm hiểu về Thiền tông Việt Nam, chúng ta có thể vào các trang Website của Thiền viện để xem Kinh sách, băng giảng … của Hòa Thượng Viện Trúc Lâm theo các địa chỉ: thientongvietnam.net và thuongchieu.net

Facebook
Twitter

Báo lỗi